Ontwerpen

De beperkingen van een historisch pand stimuleren mijn creativiteit.

Ontwerpen

Een ontwerp maken voor een historisch pand is niet altijd eenvoudig. Ik vind het echter een uitdaging om de wensen van de eigenaar te vertalen in een verrassend ontwerp. Vaak zijn er technische gebreken en is er niet voldoende daglicht. Juist in die beperking ligt de kans. Een herbestemming is volgens mij geslaagd als deze binnen het budget gerealiseerd is met functionele plattegronden. De ziel van het gebouw moet duidelijk herkenbaar zijn in het hele ontwerp. Een pand moet licht, ruimtelijk en zorgvuldig gedetailleerd, inspirerend en harmonieus zijn. Daarnaast is toekomstbestendigheid voor mij belangrijk. Dat doe ik door te streven naar multifunctionele en levensloopbestendige plattegronden. Het is daarbij vanzelfsprekend dat er ook veel aandacht is voor energiebesparing en het gebruik van milieuvriendelijke materialen.