Herbergh De Drie Snoeken

Herbergh De Drie Snoeken

Uit de archieven was bekend dat de herbergh De Drie Snoeken in Lexmond al vanaf de 17de eeuw bestond. Zij  was toen verbonden met het rechthuis, waar schout en schepenen en later de gemeenteraad vergaderde. Met  het bouwhistorisch onderzoek toonde ik aan dat de gebouwen nog veel ouder zijn.  Het voorhuis bestond in de 16de eeuw waarschijnlijk uit twee diepe huizen met de nok haaks op de straat. Deze waren met leem gemetseld. In de eerste helft van de 17de eeuw werd het voorhuis met een verdieping verhoogd. Zo ontstond een breed huis met de nok evenwijdig aan de straat.  In het achterhuis dat steeds verder vergroot is, bevindt zich een kelder met een ribloos kruisgewelf.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?