Gemeentelijk erfgoedbeleid

Monumenten zijn de dragers van de gemeentelijke identiteit.

Gemeentelijk erfgoedbeleid

Erfgoed is geen specialisme dat je er even bij doet. Daarom huren veel gemeentes vaak erfgoedspecialisten in voor specifieke klussen. Nu gemeentes hun beleid om moeten vormen naar een meer gebiedsgericht en integraal erfgoedbeleid, zal die vraag toenemen en complexer worden. Ik zie de uitnodigingsplanologie als een prachtige kans om oplossingsgericht aan de voorkant bij te sturen. Daarbij moet ook het belang van de omgeving van het monument meegewogen worden bij ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijk hierbij is dat de gewenste ambitie goed verwoord wordt. Door mijn brede ervaring kan ik gemeenten hierbij goed van dienst zijn.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?