Bouwhistorie

Bouwhistorie is het verhaal van een pand lezen en duiden.

Bouwhistorie

Bij een bouwhistorisch onderzoek is het gebouw zelf mijn belangrijkste bron. Door middel van kijken, kijken en nog eens kijken. Iedere verbouwing laat sporen na. Deze bouwsporen zijn allemaal puzzelstukjes van het verhaal van het pand. Daardoor kan ik de geschiedenis van het pand achterhalen. Dit levert vaak bijzondere ontdekkingen op.

Op basis hiervan schrijf ik een bouwhistorische verkenning volgens de “Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed”. Belangrijk onderdeel hierin is de cultuurhistorische waardenstelling. Per onderdeel wordt aangegeven of zij een hoge, positieve of geen cultuurhistorische waarde hebben. Zo beschrijf ik het verhaal van het pand als inspiratiebron voor een verantwoorde restauratie.