Publieksvoorlichting

Verhalen vertellen zodat de boodschap inspireert en onthouden wordt.

Publieksvoorlichting

Alles wat van waarde is, is kwetsbaar. Erfgoed behouden gebeurt niet vanzelf. Daar is draagvlak voor nodig en een enthousiaste opdrachtgever die overtuigd is van de meerwaarde van zijn investering. Daarom moet het verhaal van de plek verteld worden. Ook over ingewikkelde dingen als restauratie-ethiek en authenticiteit. Wat is de meerwaarde van een origineel schuifraam ten opzichte van een kunststof kozijn? De erfgoedsector begrijpt in mijn ogen nog niet voldoende dat zij de concurrentieslag aan moet gaan met de commercie. Deze laatse maakt keihard reclame voor inferieure materialen. Publieksvoorlichting, met name op internet, moet veel belangrijker worden in de sector. Daar zet ik mij al jaren voor in.