publicaties

Kleur op boerderijen

Auteurs: Ineke de Visser, Caroline de Wit en Piet den Hertog, Kleur op boerderijen. In het groene hart van Holland (2006). Uitgegeven door Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In samenwerking met: Evert van Lopik (vormgever), Dick de Jong ( projectleider Boerderij & Erf), Mieke Siemons (redactie), Frits van der Gronde (fotograaf)

Het boek is uitverkocht maar is in zijn geheel opgenomen op www.agriwiki.nl.

Agriwiki

Auteurs: Bureau Helsdingen en Agrarisch Erfgoed Nederland. www.agriwiki.nl ( 2012). Een project van Agrarisch Erfgoed Nederland. In samenwerking met: Gerard Hendrix (Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland), Ewoud van Arkel (PrID; projectleider), Just Schimmelpenninck (bouwer website), Judith Toebast (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

De gehele website is te zien op www.agriwiki.nl.

Naar meer verbreding en samenhang
Als afsluiting van het Jaar van de Boerderij 2013 heeft Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) het boek uitgegeven ‘Van herbestemming naar hergebruik. Resultaten van het Jaar van de Boerderij 2013’. In dit boek was ik is co-auteur van het hoofdstuk “Naar meer verbreding en samenhang”. Hierin wordt terug gekeken op wat er veranderd is in de maatschappij en het beleid van de overheid. En hoe dat zijn weerslag heeft gevonden in het denken over erfgoed en het behoud van boerderijen. Grote lijn hierin is de tendens naar meer verbreding en samenhang. Het is een visie op de ontwikkelingen in de toekomst en hoe de boerderijenstichtingen hier het beste op in kunnen spelen.

Auteurs hoofdstuk: Ineke de Visser en Piet den Hertog, Hoofdstuk: “Naar meer verbreding en samenhang” in: Auteurs: Gerard Hendrix (redactie, AEN) en Ewoud van Arkel (AEN), Van herbestemming naar hergebruik. Resultaten van het Jaar van de Boerderij 2013’ (2013)

Uitgeven door Agrarisch Erfgoed Nederland. Verkrijgbaar bij: www.boerderijboekwinkel.nl.

Boerderij in perspectief

Auteurs: Ineke de Visser, Piet den Hertog, Marinus van Dintel. Boerderij in perspectief. Handvatten voor behoud en herbestemming (2007). Uitgeven door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Verkrijgbaar bij www.boerderijenerf.nl

Boeren pronkjuwelen

Auteurs: Ineke de Visser (red), Marina Lameris, Wietske dubbelaar, Piet den Hertog Boeren pronkjuwelen, van de provincie Utrecht. (2016) Uitgegeven door Boerderijen Stichting Utrecht. In samenwerking met: Mw. Mariette Pennarts-Pouw (gedeputeerde provincie Utrecht), Marina Laméris en Roel van Norel (TasT; Vormgeving), Frits van der Gronde (fotografie). Verkrijgbaar bij Boerderijen Stichting Utrecht.

Monumenten waarderen en beheren

Auteur: Ineke de Visser, Monumenten waarderen en beheren. Praktische leidraad voor eigenaren van monumenten (2010). Uitgegeven door de Gemeente Leidschendam-Voorburg. In samenwerking met: Marcelle van Haersma Buma (Gemeente Leidschendam-Voorburg), TasT (fotografie)

De gemeente wil met deze folder monumenteneigenaren de basis van goed onderhoud en restauratie van monumenten bijbrengen. In de folder komen algemene restauratieprincipes aan bod, zoals het belang van authenticiteit en het nut van regelmatig onderhoud. Daarnaast zijn er ook praktische tips waar eigenaren op moeten letten bij het onderhoud of vervanging van kozijnen, voegwerk, schilderwerk en het aanbrengen van isolatie.

Wat is het kleurnummer van oud blauw?

Auteur Ineke de Visser: Boerenblauw, Wat is het kleurnummer van oud blauw? Artikel in het blad Monumentendecember 2015 Thema Kleur.

 

Het boeren erf

Auteur: Joke Karelse- de Jong, Het boerenerf in het zuiden van het Groene Hart (2003). In samenwerking met Ineke de Visser (illustraties). Uitgeven door Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Verkrijgbaar bij www.boerderijboekwinkel.nl.