Monumenten verduurzamen

Energiebesparing met behoud van monumentale waarden

Duurzame Monumentenzorg (DuMo)

Duurzaamheid en het behoud van erfgoed, gaat dat wel samen? Ik vind van wel. Beide zijn ze waardevol. Ik zie mezelf als rentmeester die als taak heeft om dat wat waardevol is, door te geven aan de volgende generatie. Maar verduurzamen, hoe doe je dat in een monument? Wie zich erin verdiept, verdwaalt al snel in de sterk ontwikkelende markt met veel tegenstrijdige meningen. Ondanks mijn ruime ervaring begon ik me steeds meer af te vragen: wat heeft nu zin en wat is onzin? Daarom ben ik de opleiding ‘Energieregisseur’ gaan volgen aan de Hogeschool van Utrecht (HU). Het is een pilot-opleiding opgezet door de HU, TNO, het Energiepaleis e.a. Als een van de eerste afgestudeerde studenten, ben ik tevens de enige die deze kennis over energiebesparing inzet om juist monumenten te verduurzamen.

Startadvies verduurzamen (monument)

Het doel van een startadvies is om overzicht te creëren. Daarnaast moet het passen bij uw situatie, uw ambitie en uw woning. Daarom begin ik het adviesgesprek met vragen over uw ambities. Heeft u daarnaast nog andere verbouwingsplannen? Heeft u comfortklachten? Pas als dat helder is, kan ik dat vertalen in een verduurzamingsconcept dat past bij u en uw pand. Hierna gaan we samen de woning door om te kijken, wat er moet gebeuren om het pand naar het gewenste energetische niveau te tillen. Dit alles leg ik vervolgens vast in een uitgebreid en goed leesbaar rapport waarin ik de prioriteiten aangeef van de te nemen maatregelen. Dit advies wordt voorzien van een duidelijke uitleg en nuttige tips. Overigens geef ik ook duurzaamheidsadviezen aan eigenaren van andere bijzondere ( niet monumentale) panden.