Monumenten verduurzamen

Energiebesparing met behoud van monumentale waarden

Duurzame Monumentenzorg

Duurzaamheid en het behoud van erfgoed, gaat dat wel samen? Ik vind van wel. Beide zijn ze waardevol. Ik zie mezelf als rentmeester die als taak heeft om dat wat waardevol is, door te geven aan de volgende generatie. Maar verduurzamen, hoe doe je dat in een monument? Wie zich erin verdiept, verdwaalt al snel in de sterk ontwikkelende markt met veel tegenstrijdige meningen. Ondanks mijn ruime ervaring begon ik me steeds meer af te vragen: wat heeft nu zin en wat is onzin? Daarom ben ik de opleiding ‘Energieregisseur’ gaan volgen aan de Hogeschool van Utrecht (HU). Het is een pilot-opleiding opgezet door de HU, TNO, het Energiepaleis en andere. Deze heb ik succesvol afgerond. De duurzaamheidskennis heb ik samengevoegd met mijn monumenten kennis als HTS-bouwkundige en gediplomeerd bouwhistoricus. Sindsdien ben ik een van de DUMO-adviseurs waar het Nationaal Restauratiefonds (NRF) mee samenwerkt.

Duurzame monumenten advies

(DuMo-advies)

Het doel van een DuMo-advies is om overzicht te creëren. Wat kan er wel ?!! Daarnaast moet het passen bij uw situatie, uw ambitie en uw pand. Er is ruim aandacht voor eventuele comfort of andere problemen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de monumentale waarde van de te verduurzamen onderdelen en met welke maatregel hiertussen een optimum kan worden bereikt.  Mijn DuMo-advies voldoet aan de eisen van het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en de richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van monumenten van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het advies is onafhankelijk. Ik besteed veel aandacht aan uitleg omdat bewonersgedrag van grote invloed is op het energieverbruik. Mijn adviezen leg ik vast in een uitgebreid en goed leesbaar rapport vol nuttige informatie.

Projecten

Dijkwoning met comfort probleem

Opleiding Energie regisseur

Opleiding Energie regisseur

Het Rehoboth-kerkje krijgt een nieuw leven

Het Rehoboth-kerkje krijgt een nieuw leven

Monumentale woonboerderij met serre en hooiberg

Monumentale woonboerderij met serre en hooiberg

Grote plannen voor een groot herenhuis

Grote plannen voor een groot herenhuis

Ambitieuze plannen voor een jaren 30-woning

Ambitieuze plannen voor een jaren 30-woning

Designpand uit 1980 met hittestress

Designpand uit 1980 met hittestress

Restauratie boerderij Gees

Restauratie boerderij Gees

Kleuronderzoek in Wassenaar

Kleuronderzoek in Wassenaar

Betuwse boerderij met wagenberging

Betuwse boerderij met wagenberging

Parochiehuis Rotterdam

Parochiehuis Rotterdam

Energie besparen in een monument met trapgeveltje

Energie besparen in een monument met trapgeveltje

Herbestemmen met milieuvriendelijke materialen

Herbestemmen met milieuvriendelijke materialen

Projectleider verkiezing 25ste boerderij van het jaar

Projectleider verkiezing 25ste boerderij van het jaar

Boerderijen glossy

Boerderijen glossy

Kennis-website www.agriwiki.nl

Kennis-website www.agriwiki.nl

Deelname aan het schrijfproces LEADER aanvraag

Deelname aan het schrijfproces LEADER aanvraag

Oprichting Agrarisch Erfgoed Nederland

Oprichting Agrarisch Erfgoed Nederland

Plattelandswoning

Plattelandswoning

Deelname denktank Nationaal Programma Herbestemming

Deelname denktank Nationaal Programma Herbestemming

Inspraakprocedure Modernisering Monumentenzorg

Inspraakprocedure Modernisering Monumentenzorg

Opstellen welstandscriteria landelijk gebied

Opstellen welstandscriteria landelijk gebied

Brochure voor monumenteneigenaren

Brochure voor monumenteneigenaren

Notitie voor instandhouding en beheer Begraafplaats

Notitie voor instandhouding en beheer Begraafplaats

Schuilkerk in boerderij Wateringen

Schuilkerk in boerderij Wateringen

Ontwerp aanbouw aan boerderij Rotterdam

Ontwerp aanbouw aan boerderij Rotterdam

Ontwerpprijsvraag erf bezoekerscentrum Liempde

Ontwerpprijsvraag erf bezoekerscentrum Liempde

Restauratie boerderij Stolwijk en nieuwbouw bijgebouw

Restauratie boerderij Stolwijk en nieuwbouw bijgebouw

Stedenbouwkundig ontwerp park Rijnhuizen

Stedenbouwkundig ontwerp park Rijnhuizen

Boek Kleur op boerderijen

Boek Kleur op boerderijen

Bouwhistorisch onderzoek stadhuis Wageningen

Bouwhistorisch onderzoek stadhuis Wageningen

Herbergh De Drie Snoeken

Herbergh De Drie Snoeken

Tekeningen voor boek boerenerven

Tekeningen voor boek boerenerven

Nieuwe woning in boerderij Berkenwoude

Nieuwe woning in boerderij Berkenwoude

Ontwerp herbestemming boerderij Capelle a/d IJssel

Ontwerp herbestemming boerderij Capelle a/d IJssel

Bouwhistorisch onderzoek Hei- en Boeicop

Bouwhistorisch onderzoek Hei- en Boeicop

Bouwhistorisch onderzoek Leiden

Bouwhistorisch onderzoek Leiden