Monumenten verduurzamen

Energiebesparing met behoud van monumentale waarden

Duurzame Monumentenzorg

Een monument verduurzamen: hoe doe je dat? Wie zich erin verdiept, verdwaalt al snel in de sterk ontwikkelende markt met veel tegenstrijdige meningen. Fabrikanten die hun product aanprijzen: “Wij van WC-eend adviseren WC-eend.” Ondanks mijn ruime ervaring begon ik me steeds meer af te vragen: wat heeft nu zin en wat is onzin? Daarom ben ik de opleiding ‘Energieregisseur’ gaan volgen aan de Hogeschool van Utrecht (HU). Het is een pilot-opleiding opgezet door de HU, TNO, het Energiepaleis en andere. Deze heb ik succesvol afgerond. Deze kennis over energie besparen heb ik samengevoegd met mijn monumenten kennis als HTS-bouwkundige en gediplomeerd bouwhistoricus. Sindsdien ben ik een van de DUMO-adviseurs waar het Nationaal Restauratiefonds (NRF) mee samenwerkt.

Als ik vertel wat ik voor mijn werk doe, dan hoor ik vaak: “Monumenten, daar mag toch niets mee?” Het eerlijke antwoord is: “Dat hangt ervan af wat voor pand het is. Het is maatwerk, niet alles kan, maar vaak kan er veel meer dan mensen denken.” De kunst is om alleen die ingrepen te adviseren, die genoeg energie besparen en de monumentale waarden intact laten. Dat vraagt vakkennis, creativiteit en een zorgvuldige aanpak en op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in de markt.

Duurzame monumenten advies

(DuMo-advies)

Het doel van een DuMo-advies is om overzicht te creëren. Wat kan er wel ?!! Daarnaast moet het passen bij uw situatie, uw ambitie en uw pand. Er is ruim aandacht voor ventilatie, comfort en eventuele andere problemen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de monumentale waarde van de te verduurzamen onderdelen en met welke maatregel hiertussen een optimum kan worden bereikt.  Mijn DuMo-advies voldoet aan de eisen van het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en de richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van monumenten van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Ook is het afgestemd op de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Mijn advies is onafhankelijk. Ik besteed veel aandacht aan uitleg omdat bewonersgedrag van grote invloed is op het energieverbruik. Mijn adviezen leg ik vast in een uitgebreid en goed leesbaar rapport vol nuttige informatie.