Visie

People, Planet, Pleasure

Visie

Wij staan op de schouders van onze voorgangers en laten de wereld na aan onze kinderen. Dit rentmeesterschap krijgt in mijn vak handen en voeten in duurzame monumentenzorg en respect voor mensen. Cultuurhistorische waarden zie ik niet als een beperkingen maar als een uitdaging. Het stimuleert de creativiteit, en geeft meerwaarde. Dit is de reden waarom behoud voor vernieuwing gaat. Het behoud van erfgoed begint met het vertellen van het verhaal. Dit gedeelde verhaal zorgt voor draagvlak en de benodigde ambitie.

Vanuit dit verhaal streef ik naar kwaliteit en een praktische en integrale benadering waarin de eigenaar centraal staat. De huidige energietransitie is voor de monumentenzorg een grote uitdaging. Deze uitdaging heb ik aangenomen omdat ik geloof in het uitgangspunt: ‘Behoud door vernieuwing’ Daarom heb ik de opleiding voor Energieregiseur aan de Hogeschool van Utrecht (HU) gevolgd. Met kennis vanuit beide disciplines kan ik de eigenaren van monumenten adviseren bij het verduurzamen van hun monument.