Boek Kleur op boerderijen

Boek Kleur op boerderijen

Als deskundigen uit twee disciplines gaan samenwerken, kom je verder. Samen met meesterschilder Caroline de Wit heb ik onderzoek gedaan naar de kleurhistorie op historische boerderijen in het Groene Hart van Holland. Veldwerk aan historische boerderijen en literatuuronderzoek vormden de basis. Experimenten met verschillende pigmenten, interviews en schilderijenonderzoek brachten de complexe materie tot leven. Het leverde een boeiend boek op dat door een veel groter publiek gebruikt wordt dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. Dit komt omdat dit het enige toegankelijke overzichtswerk is over kleurhistorie. Het wordt o.a. gebruikt in het vakonderwijs. Het was snel uitverkocht maar is te lezen op www.agriwiki.nl.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?