Inspraakprocedure Modernisering Monumentenzorg

Inspraakprocedure Modernisering Monumentenzorg

Bij het oorspronkelijke plan voor de Modernisering van de Monumentenzorg  ( MoMo ) door minister Plasterk in 2008 was er weinig oog voor boerderijen. Daarom nam ik het initiatief om samen met de gezamenlijke boerderijenstichtingen een inspraakreactie op te stellen. Hiervoor schreef ik de conceptteksten en deed ik de coördinatie en de PR. Vervolgens zorgde ik dat één van onze mensen werd uitgenodigd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. Samen hebben we zijn inbreng voorbereid. Dit heeft geleid tot een motie van dhr. Ten Broeke (VVD). Hierin werd verzocht om historische boerderijen in de MoMo een eigen categorie te geven en om ruimhartiger gebruik van historische boerderijen te bevorderen. Deze is met algemene stemmen aangenomen en heeft geleid tot de gevraagde verruiming in de BRIM-subsidie en veel meer bestuurlijke aandacht.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?