Plattelandswoning

Plattelandswoning

De initiatiefnota Van Heugten in 2009 in de Tweede kamer “Beter wonen op het platteland, introductie van de ‘plattelandswoning’ in de Wet milieubeheer” opent mogelijkheden voor vrijkomende boerderijen. Namens Agrarisch Erfgoed Nederland heb ik samen met Piet den Hertog en Machteld Linssen van het Nationaal Programma Herbestemming in 2011 een gesprek gehad bij het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Zij hebben hierbij aandacht gevraagd voor het behoud van erfgoed en met namen de bijgebouwen. Voor deze gelegenheid schreef ik de concepttekst en maakte de tekeningen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?