Opstellen welstandscriteria landelijk gebied

Opstellen welstandscriteria landelijk gebied

In 2004 werden alle gemeenten verplicht om transparante welstandsnota’s vast te stellen met objectieve criteria. Voor veel gemeentes was dit een geheel nieuwe opgave. Doel van het project Ruimtelijke kwaliteit Zuid-Hollandse Boerderijen van de welstandsorganisatie Dorp Stad en Land was om gemeenten hiervoor een bruikbaar concept criteria aan te reiken. In workshops zijn algemene criteria en per regio gebiedsgerichte criteria opgesteld op drie niveaus: herbestemming, nieuwe bijgebouwen en integrale nieuwbouw. Om dit een bredere bekendheid te geven is er een symposium georganiseerd met een roulerende tentoonstelling. Ik dacht mee over de op te stellen criteria en verzorgde een groot deel van de afbeeldingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?